Disclaimer

Wij heten u welkom op de website van Historium Brugge. Deze website wordt u aangeboden door de N.V. Historium te Brugge, Markt 1, 8000 Brugge, tel. 050 270 311, email: info@historium.be, KBO nr. 0878.909.971.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Historium website aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden, en u aanvaardt dat deze voorwaarden en onze voorwaarden inzake privacy toepasselijk zijn op uw bezoek aan onze website. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen.

U erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logo’s en alle informatie en gegevens weergegeven op de website van het Historium, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van het Historium.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de Historium website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het Historium. Het is evenzeer niet toegelaten om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

Wij behouden alle rechten op het adres www.historium.be en de handelsnaam/het merk ‘Historium’. Andere merken, producten en handelsnamen en vennootschapsnamen vermeld op de website kunnen toebehoren aan derden.

U zal de Historium website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van het Historium. U kan de website uitsluitend raadplegen voor een persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De informatie die op de website wordt verstrekt zonder enige uitdrukkelijke garantie, kan niet beschouwd worden als zijnde gegarandeerd. Het Historium garandeert niet de correctheid, noch de volledigheid noch de geschiktheid van deze informatie, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze informatie.

De informatie die op de website wordt verstrekt, inclusief de vermelding van prijzen en tarieven, kan niet worden beschouwd als een wettelijk bindend aanbod van diensten of producten. Overeenkomsten komen slechts tot stand na uitdrukkelijke bevestiging door het Historium, en worden geregeld door de toepasselijke contractuele voorwaarden. Betalingen kunnen geschieden op de wijze die wordt uiteengezet op deze website of in schriftelijke documenten uitgaande van het Historium.

Het Historium probeert de inhoud van deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is.