MENU

Disclaimer

Disclaimer

Wij heten u welkom op de website van Historium Brugge. Deze website wordt u aangeboden door de N.V. Historium te Brugge, Markt 1, 8000 Brugge, tel. +32 (0) 50 34 80 36, email: info@historium.be, KBO nr. 0878.909.971.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Historium website aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden, en u aanvaardt dat deze voorwaarden en onze voorwaarden inzake privacy toepasselijk zijn op uw bezoek aan onze website. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen.

U erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logo’s en alle informatie en gegevens weergegeven op de website van het Historium, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van het Historium.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de Historium website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het Historium. Het is evenzeer niet toegelaten om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

Wij behouden alle rechten op het adres www.historium.be en de handelsnaam/het merk ‘Historium’. Andere merken, producten en handelsnamen en vennootschapsnamen vermeld op de website kunnen toebehoren aan derden.

U zal de Historium website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van het Historium. U kan de website uitsluitend raadplegen voor een persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De informatie die op de website wordt verstrekt zonder enige uitdrukkelijke garantie, kan niet beschouwd worden als zijnde gegarandeerd. Het Historium garandeert niet de correctheid, noch de volledigheid noch de geschiktheid van deze informatie, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze informatie.

De informatie die op de website wordt verstrekt, inclusief de vermelding van prijzen en tarieven, kan niet worden beschouwd als een wettelijk bindend aanbod van diensten of producten.

Overeenkomsten komen slechts tot stand na uitdrukkelijke bevestiging door het Historium, en worden geregeld door de toepasselijke contractuele voorwaarden. Betalingen kunnen geschieden op de wijze die wordt uiteengezet op deze website of in schriftelijke documenten uitgaande van het Historium.

Het Historium probeert de inhoud van deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is.

Privacy

Het Historium hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over de gebruikers van deze website. Het Historium zal dan ook enkel persoonsgegevens inzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.

Bij elk gebruik van deze website kan algemene profielinformatie over het surfgedrag van de bezoekers worden ingezameld. Deze informatie zal enkel worden gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen, statistische gebruiksanalyse en optimalisatie van uw gebruikservaring. Deze informatie zal door ons nooit worden gebruikt om individuele personen te identificeren, of om ze in rechtstreeks verband te brengen met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken. Dergelijke informatie omvat het IP-adres van de bezoeker, het aantal en duur van de gebruikers van websites, welke pagina’s zij bezoeken, enzovoorts. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’, die automatisch via uw browser worden uitgewisseld. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, dan kan u het gebruik hiervan in uw browser uitschakelen; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzingen van uw browser. Merk op dat wij de goede werking van onze website in dit geval niet kunnen garanderen.

Indien u zelf persoonsgegevens naar het Historium verzendt, inclusief door een ticket te bestellen via de website, dan zullen deze persoonsgegevens worden verwerkt door het Historium om aan uw verzoek te voldoen. In geval van online betalingen van bestellingen zal daarbij gebruik worden gemaakt van externe betalingsdiensten, die hierbij eveneens uw gegevens zullen verwerken zoals vereist voor de uitvoering van de betaling. Uw persoonsgegevens kunnen bovendien worden gebruikt om u op de hoogte te houden van huidige of toekomstige activiteiten van het Historium. Indien u ook op de hoogte wenst gehouden te worden van het aanbod van andere diensten of producten van geselecteerde partners van het Historium, kan u dat kenbaar maken door het aantikken van de checkbox die wij daarvoor voorzien op onze website. Uw persoonsgegevens zullen hierbij enkel worden verwerkt door Historium of door individuen of organisaties die in directe relatie tot het Historium staan.

U heeft het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens die op u betrekking hebben wij beschikken, en om deze desgevallend te laten corrigeren. U heeft tevens het recht om zich te verzetten tegen de verzending van verdere informatie over de activiteiten van het Historium. Om deze rechten uit te oefenen of in geval van vragen over ons privacybeleid kunt u ons contacteren via info@historium.be.

DisclaimerAlgemene voorwaardenCookie voorkeuren