Ontdek Brugge

Stadsplan Brugge

Kuier door de stad Brugge en leer bij over het middeleeuwse stadsleven! Scrol met de zijbalk naar beneden om te navigeren in de kaart. Klik op de zwarte bolletjes en ontdek hoe de fascinerendste plekjes van Brugge gelinkt zijn aan de kamers van Historium. Download het plan hieronder.

Plattegrond Brugge

Inkom Historium : Waterhalle

De Waterhalle, een overdekte haven, was met haar unieke constructie een Brugs wereldwonder. Het gebouw van de Waterhalle was schraagswijs over het water van de Reie gebouwd, zodat de gelijkvloerse verdieping bestond uit de bevaarbare waterloop en kaaien. zo konden schepen hun lading lossen op de eerste verdieping, die ook dienst deed als opslagplaats. Op de begane grond gaven winkel stalletjes onder de open bogengallerij uit op de Markt.

Adres: Markt 1

Waterhalle

De Waterhalle, een overdekte haven, was met haar unieke constructie een Brugs wereldwonder. Het gebouw van de Waterhalle was schraagswijs over het water van de Reie gebouwd, zodat de gelijkvloerse verdieping bestond uit de bevaarbare waterloop en kaaien. zo konden schepen hun lading lossen op de eerste verdieping, die ook dienst deed als opslagplaats. Op de begane grond gaven winkel stalletjes onder de open bogengallerij uit op de Markt.

Adres: Markt 1

Kunsten en ambachten

Handelsstraten lagen tijdens de Middeleeuwen dicht bij het administratieve en financiële centrum. Dit waren ideale plaatsen voor de productie en verkoop van luxegoederen en luxekledij.  Vaak werd een bepaald soort product slechts op één plaats verkocht. Dat vereenvoudigde de kwaliteitscontrole door het ambacht en maakte dat inbreuken op de regels snel vastgesteld konden worden. Schoenmakers vestigden zich in de Courdouanierstraat, pelswerkers in de Gauwwerkerstraat en kaarsenmakers in de Philipstockstraat.

Adres: Courdouanierstraat, Grauwwerkerstraat, Philipstockstraat

Kunsten en ambachten

Handelsstraten lagen tijdens de Middeleeuwen dicht bij het administratieve en financiële centrum. Dit waren ideale plaatsen voor de productie en verkoop van luxegoederen en luxekledij.  Vaak werd een bepaald soort product slechts op één plaats verkocht. Dat vereenvoudigde de kwaliteitscontrole door het ambacht en maakte dat inbreuken op de regels snel vastgesteld konden worden. Schoenmakers vestigden zich in de Courdouanierstraat, pelswerkers in de Gauwwerkerstraat en kaarsenmakers in de Philipstockstraat.

Adres: Courdouanierstraat, Grauwwerkerstraat, Philipstockstraat

Kunsten en ambachten

Handelsstraten lagen tijdens de Middeleeuwen dicht bij het administratieve en financiële centrum. Dit waren ideale plaatsen voor de productie en verkoop van luxegoederen en luxekledij.  Vaak werd een bepaald soort product slechts op één plaats verkocht. Dat vereenvoudigde de kwaliteitscontrole door het ambacht en maakte dat inbreuken op de regels snel vastgesteld konden worden. Schoenmakers vestigden zich in de Courdouanierstraat, pelswerkers in de Gauwwerkerstraat en kaarsenmakers in de Philipstockstraat.

Adres: Courdouanierstraat, Grauwwerkerstraat, Philipstockstraat

Haven

Vaartuigen bereikten via de Reie het Kraanplein, de kern van de haven- en handelsactiviteit in de
Middeleeuwse stad Brugge. Goederen werden hier gelost door een hijskraan. De takeltouwen van de kraan waren vastgemaakt aan een zware windas. Het hijsmechanisme van de kraan werd aangedreven door jonge, krachtige mannen die in de grote wielen liepen. De kraan stond op een in de grond verankerde standaard en was draaibaar.

Adres: Kraanplein

Van Eyck's atelier

Jan van Eyck was reeds in zijn tijd zeer beroemd en zijn schilderijen werden besteld vanuit heel Europa. Van Eyck werkte ook als diplomaat, hofschilder en decorateur voor de Bourgondische hertog Filips de Goede. Aangezien Brugge in de 15de eeuw het economische en culturele hart was van het Bourgondische rijk, was het geen wonder dat Van Eyck, net zoals vele andere Vlaamse Primitieven, graag in Brugge verbleef. Hij had een schildersatelier in Brugge waar hij van prominenten verschillende opdrachten voor schilderijen ontving.

Adres: Gouden-Handrei

Tolhuis

Tijdens de Middeleeuwen werd in het Tolhuis de Grote Tol geheven.  Elk goed dat Brugge binnenkwam of verliet, passeerde aan een tolhuis waar betaald moest worden. De opbrengsten gingen onrechtstreeks naar de landsheer, in onze tijd (1435) de Hertog van Bourgondië. Op alle consumptiegoederen werd bovendien nog accijns geheven die toekwam aan de stad Brugge. Deze heffingen waren een belangrijke bron van inkomsten voor de stad en de staat.

Adres: Jan van Eyck plein

Donker steegje

In de middeleeuwse steden ging het er soms nogal ruig aan toe. In de kroegen vloeide de alcohol rijkelijk en dus zag je vaak dronken mensen. In het straatbeeld zag je mensen van alle rangen en standen. Je kon ze herkennen aan hun kledij: hoe rijker iemand was, des te kleurrijker waren de kleren. Armen moesten zich met een grauwe outfit tevreden stellen. Vrouwen van alle sociale klassen droegen een sluier of kapje als ze in het openbaar verschenen.

Adres: Walstraat

Gilden

Brugge was in de Middeleeuwen één van de enige steden die het privilege had om amber te bewerken. Leden van de gilde van paternostermakers draaiden de kralen uit ruwe amber en draaien ze bij tot een gladde, ronde parel. Voor de doorsnee ambachtsman waren beroep en gezinsleven nauw verweven. Wonen, werken en verkopen gebeurde meestal in dezelfde ruimte. Leden van een ambacht vestigden zich vaak ook in dezelfde wijk of straat. Sommige van deze plaatsen hebben hun naam behouden, zoals de Rozenhoedkaai, waar paternosters werden verkocht.

Adres: Rozenhoedkaai

Badhuis

In de Middeleeuwen hadden alleen edelen en rijke burgers een eigen bad. Wie zichzelf eens goed wilde verwennen, ging naar een badhuis of stove. Dat was een semipublieke plaats waar men tegen betaling kon genieten van een warm bad, wat eten en verstrooiing door muzikanten. De zogenaamde badhuizen of stoven hadden echter meer de reputatie van een bordeel. Ze werden dan ook door een deel van de publieke opinie moreel veroordeeld. Brugge was één van de weinige steden waar badhuizen in de Middeleeuwen gedoogd werden, mits deze huizen taks betaalden.

Adres: Stoofstraat, Sint Gillis Hof

Badhuis

In de Middeleeuwen hadden alleen edelen en rijke burgers een eigen bad. Wie zichzelf eens goed wilde verwennen, ging naar een badhuis of stove. Dat was een semipublieke plaats waar men tegen betaling kon genieten van een warm bad, wat eten en verstrooiing door muzikanten. De zogenaamde badhuizen of stoven hadden echter meer de reputatie van een bordeel. Ze werden dan ook door een deel van de publieke opinie moreel veroordeeld. Brugge was één van de weinige steden waar badhuizen in de Middeleeuwen gedoogd werden, mits deze huizen taks betaalden.

Adres: Stoofstraat, Sint Gillis Hof

Ter Beurze

In de Vlamingstraat vind je vandaag nog altijd het gebouw Ter Beurze. Al in de 14de eeuw was het een bekende herberg van familie Van Der Beurse. Hier kwamen handelaars van overal ter wereld samen om handel te drijven, te eten en te overnachten. De herberg Ter Beurze en het plein ervoor dienden als ontmoetingscentrum voor vele andere financiële centra in Europa. Ze werden steevast naar de ‘Beurs’ van Brugge genoemd en het woord is overgenomen in verschillende talen.

Adres: Vlamingstraat

Belfort

Met zijn imposante toren domineert het Belfort de Markt. Je kunt het gebouw bezoeken. Vroeger regelde de Belfortsklok de werk- en rusttijden van de ambachtslieden. De torenwachters hielden de stad in het oog en sloegen alarm bij onheil of brand. Tot in de 18de eeuw werden het stedelijk archief samen met de geldkoffers en de stadszegels in het Belfort bewaard. In de stadshallen bij het Belfort werden vroeger goederen opgeslagen en verhandeld.

Adres: Markt

Sint-Donaaskerk

In 1435 was kannunik Joris van der Paele verbonden aan de Sint-Donaaskerk. Hij liet het schilderij waarop Historium gebaseerd is, daar ophangen. De Sint-Donaaskerk was de hoofdkerk van Brugge tot ze in 1799 door de Fransen werd afgebroken. Met deze symbolische daad wilde men na de Franse revolutie de band tussen kerk en staat verbreken. Nu kan je op de Burg de Heilige Bloedbasiliek bezoeken.

Adres: Église de Saint-Donas sur la place du Burg

Waterhuis

In Middeleeuws Brugge was proper water een luxe. Afwatering liep voornamelijk naar de Reien. Onder andere voor het brouwen van bier werd water van buiten de stad naar waterbassins of fonteinen aangevoerd. Zo’n plaats is het Waterhuis, waar water uit de walgrachten met loden leidingen werd aangevoerd. Bier werd dan uiteindelijk gedronken in de biertap, een cabaret of een taverne.

Adres: Waterhuis à Arentshof et Grand-Place 1

Waterhuis

In Middeleeuws Brugge was proper water een luxe. Afwatering liep voornamelijk naar de Reien. Onder andere voor het brouwen van bier werd water van buiten de stad naar waterbassins of fonteinen aangevoerd. Zo’n plaats is het Waterhuis, waar water uit de walgrachten met loden leidingen werd aangevoerd. Bier werd dan uiteindelijk gedronken in de biertap, een cabaret of een taverne.

Adres: Waterhuis à Arentshof et Grand-Place 1